NOU 2024: Declanșarea conflictului colectiv de muncă/GREVEI la nivel de sector Sănătate!

Arhivă:

Programul protestelor Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Programul de acțiune

 • 29 iunie 2023 Lansarea unui protest inovativ și transmiterea solicitărilor de încheiere a Acordului și Procedurii pentru grevă
 • 06 iulie 2023 – Pichetarea tuturor spitalelor din țară
 • 12 iulie 2023 – Organizarea Mitingului național al angajaților din Sănătate în Piața Victorie.
 • 19 iulie 2023 – Greva de avertisment
 • 27 iulie 2023 – Greva generală
Decalogul revendicărilor Federației „Solidaritatea Sanitară”
 1. Acordarea tuturor drepturilor prevăzute de actuala lege a salarizării:
  • Acordarea salariului de bază la nivelul anului 2022 pentru toți angajații din sănătate, inclusiv pentru CIM-urile aferente gărzilor suplimentare.
  • Raportarea sporurilor pentru condițiile de muncă la salariile de bază pentru personalul auxiliar sanitar (infirmiere, îngrijitoare, brancardieri), TESA și muncitori sanitari.
  • Raportarea sporurilor de tură și pentru lucrul în zilele libere legale la salariile de bază în plată pentru toate categoriile de personal.
  • Plata gărzilor medicilor cu tariful orar al normei de bază.
 2. Adoptarea proiectului de lege a salarizării (partea pentru sănătate) negociat cu Ministerul Sănătății (în forma stabilită cu partenerii sociali) și aplicarea acestuia prin acordarea a cel puțin 50% din diferența dintre salariile de bază actuale și cele prevăzute în proiectul de lege.
 3. Acceptarea propunerilor Federației „Solidaritatea Sanitară” la Contractul colectiv de muncă la nivel de sector, rămase în divergență, încheierea și înregistrarea acestui contact colectiv de muncă.
 4. Actualizarea valorii indemnizației de hrană luând ca referință salariul minim în plată și scoaterea ei din calculul limitei aplicabile sporurilor.
 5. Deblocarea posturilor în sistemul public de sănătate
 6. Creșterea ponderii a cheltuielilor pentru sănătate în PIB la nivelul mediei UE.
 7. Aplicarea măsurilor de reformă a sistemului sanitar propuse de Federația „Solidaritatea Sanitară”, menite să crească calitatea vieții profesionale a angajaților și calitatea serviciilor medicale, acestea incluzând:
  • Înlocuirea sistemului malpraxis cu despăgubirea pacienților pentru prejudicii
  • Echivalarea competențelor asistentelor medicale absolvente de postliceală
  • Introducerea sistemului de monitorizare a bolilor profesionale.
 1. Reglementarea adecvată a timpului de muncă al angajaților din sănătate și acordarea drepturilor aferente activităților aferente, respectiv:
  • Recunoașterea timpului de muncă suplimentar desfășurat în cadrului schimburilor de tură
  • Recunoașterea îndeplinirii anticipate a stagiului complet de cotizare pentru angajații cu mai multe CIM-uri.
 2. Finanțarea formării profesionale continue a profesioniștilor din sănă
 3. Eliminarea dialogului social preferențial și a discriminării angajaților din Sănătate în privința dreptului de a iniția un conflict colectiv de muncă pentru drepturi de natură salarială.

Protestul: Demisia medicilor din contractele individuale de muncă aferente gărzilor suplimentare

Semnături pentru GREVĂ ÎN SĂNĂTATE

Stimate domnule/stimată doamnă,

Știm că prevederile legii salarizării v-au generat o serie de inechități, pe care politicienii nu s-au grăbit să le corecteze (așa cum le-am solicitat în mod repetat). De asemenea, știm că inflația a redus considerabil valoarea venitului dvs. salarial (salariul real), din 2017 până în prezent ea fiind de cca. 49%.

Acestea sunt motive suficiente pentru a urma exemplul angajaților din Educație și a pregăti o grevă generală, singura formă de acțiune ce mai poate determina politicienii să vă acorde drepturile meritate.

În acest moment Federația „Solidaritatea Sanitară” a rămas singura federație sindicală din sistemul public de sănătate ce a anunțat un program de proteste, incluzând greva, revendicările noastre incluzând și apărarea drepturilor categoriei de personal din care faceți parte.

Vă comunicăm că am lansat campania de semnături pentru grevă. Aici puteți găsi formatul tabelelor de semnături ale Federației „Solidaritatea Sanitară”.

Pentru a putea declanșa o grevă eficientă avem nevoie ca la ea să participe cel puțin jumătatea dintre salariații sistemului public de sănătate. Cu alte cuvinte, pentru a declanșa greva avem nevoie ca în următoarele zile cel puțin 50% dintre angajații sistemului public din sănătate să semneze tabelele de grevă ale Federației „Solidaritatea Sanitară”.

Semnăturile pentru grevă le puteți da în două modalități:

În ambele cazuri după ce au fost completate toate tabelele cu semnături ele trebuie să ajungă la noi, fie în mod direct fie prin intermediul sindicatelor afiliate Federației „Solidaritatea Sanitară”. Sunt valide doar semnăturile date pe tabele printate față-verso (pentru a fi evidentă scopul și destinația semnăturilor).

ATENȚIE! Completarea și semnarea tabelelor trebuie făcută în mod individual de fiecare angajat, fără nici o constrângere din partea nimănui (respectarea acestei condiții va fi verificată prin intermediul datelor de contact din tabele). Federația „Solidaritatea Sanitară” recomandă citirea cu atenție a informațiilor din tabele înainte de semnarea acestora.

Precizare:

Culegerea semnăturilor pentru grevă poate fi pornită doar după declanșarea unui conflict colectiv de muncă (acesta este momentul în care pot fi deschise procedurile pentru grevă).

Până în acest moment singurul conflict colectiv de muncă înregistrat legal (având parcurși toți pașii procedurali) este cel al Federației „Solidaritatea Sanitară”. Asta înseamnă că sunt valabile doar semnăturile:

 • Date pentru susținerea conflictului colectiv de muncă declanșat de noi (pe tabelele dedicate)
 • Date după data de 25.05.2023 (data de la care am finalizat îndeplinirea tuturor procedurilor de înregistrarea a conflictului colectiv).

Menționăm aceste aspecte deoarece avem împreună interesul ca toate acțiunile noastre să fie legale.

De asemenea, ne-ar face o deosebită plăcere să vă avem alături de noi și la Mitingul angajaților din sănătate pe care-l organizăm în data de 08.06.2023. Este suficient ca dvs. să participați, noi asigurând logistica necesară.

Vă mulțumim anticipat pentru implicarea în acțiunile desfășurate de noi pentru apărarea drepturilor angajaților din sănătate!

Regulile participării la grevă aplicabile membrilor Solidaritatea Sanitară

 • Semnatarii tabelelor pentru grevă sunt considerați ca aflându-se în grevă. Pentru a se retrage din grevă participanții trebuie să notifice, pe durata grevei, atât sindicatul cât și conducerea unității.
 • Greva reprezintă încetarea voluntară şi colectivă a lucrului de către angajaţi/lucrători. Pe toată durata participării la grevă contractul individual de muncă sau raportul de serviciu al angajatului/ lucrătorului, după caz, se suspendă de drept. Pe perioada suspendării:
  • Se menţin doar drepturile de asigurări de sănătate;
  • Angajatul nu beneficiază de plata salariului.
 • Pe durata grevei participanții sunt obligați să fie prezenți la unitate, (chiar dacă nu sunt plătiți), în cadrul programului stabilit de Comitetul de grevă.
 • Pe parcursul desfășurării grevei toți participanții la grevă se află sub coordonarea Comitetului de grevă, având obligația de a respecta dispozițiile acestuia.
 • Pe întreaga durată a grevei membrii de sindicat au dreptul de a participa la toate deciziile colectiv privind continuarea sau întreruperea grevei.
 • Pe parcursul grevei trebuie asigurată cel puţin o treime din activitatea normală, repartizată pe întreaga durată a zilei, care să nu pună în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei şi/sau funcţionarea instalaţiilor în deplină siguranţă. În unitățile sanitare activitatea din timpul grevei trebuie să acopere inclusiv asigurarea serviciilor necesare aferente tratării urgențelor medicale.
 • Obligațiile și responsabilitățile semnatarilor, participanți la grevă, se completează cu cele menționate în această pagină.

Vizualizează/ Descarcă tabelul de semnături pentru grevă:

Tabel semnături grevă 2023_MEMBRII Solidaritatea Sanitară

Tabel semnaturi greva membri

Regulile participării la grevă aplicabile angajaților care nu sunt membri Solidaritatea Sanitară

 • Semnatarii tabelelor pentru grevă sunt considerați ca aflându-se în grevă. Pentru a se retrage din grevă participanții trebuie să notifice , pe durata grevei, atât sindicatul cât și conducerea unității, în format scris, sub semnătură personală.
 • Greva reprezintă încetarea voluntară şi colectivă a lucrului de către angajaţi/lucrători. Pe toată durata participării la grevă contractul individual de muncă sau raportul de serviciu al angajatului/ lucrătorului, după caz, se suspendă de drept. Pe perioada suspendării:
  • Se menţin doar drepturile de asigurări de sănătate;
  • Angajatul nu beneficiază de plata salariului.
 • Pe durata grevei participanții sunt obligați să fie prezenți la unitate, (chiar dacă nu sunt plătiți), în cadrul programului stabilit de Comitetul de grevă.
 • Pe parcursul desfășurării grevei toți participanții la grevă se află sub coordonarea Comitetului de grevă, având obligația de a respecta dispozițiile acestuia.
 • Pe parcursul grevei trebuie asigurată cel puţin o treime din activitatea normală, repartizată pe întreaga durată a zilei, care să nu pună în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei şi/sau funcţionarea instalaţiilor în deplină siguranţă. În unitățile sanitare activitatea din timpul grevei trebuie să acopere inclusiv asigurarea serviciilor necesare aferente tratării urgențelor medicale.

Vizualizează/ Descarcă tabelul de semnături pentru grevă:

Tabel semnături grevă 2023_ angajații NEMEMBRI

Tabel semnaturi greva nemembri

Declanșarea conflictului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate Sănătate

Vă așteptăm alături de noi în Comunitatea „Solidaritatea Sanitară”