Protestul: Demisia medicilor din contractele individuale de muncă aferente gărzilor suplimentare(CIM-urile cu timp parțial, aferente gărzilor suplimentare normei de bază)

Medicii care au aderat la acțiunea Înștiințarea privind intenția de a demisiona din contractele individuale de muncă aferente gărzilor suplimentare,

susținând solicitarea de plată corectă a contribuției angajaților din Sănătate la asigurarea continuității activității medicale, aceasta incluzând plata gărzilor suplimentare cu tariful orar al normei de bază și raportarea sporurilor de gardă la acest tarif orar.

În numele fiecărui medic care s-a înscris în cadrul acestei acțiuni de protest a fost transmisă câte o comunicare Înștiințării privind intenția de a demisiona din contractele individuale de muncă aferente gărzilor suplimentare către:

  • Angajator
  • Ministerul Sănătății
  • Ministerul Muncii
  • Guvernul României.

Comunicarea către toate instituțiile are sensul avertizării precoce, intenția fiind cea de a determina rezolvarea solicitărilor în intervalul stabilit.

Textul comunicării transmise include următorul conținut:

Dacă nu-mi plătiți activitatea desfășurată în gărzile suplimentare cu tariful orar al normei de bază, nu-mi raportați sporurile de gardă la acest tarif orar și dacă nu-mi acordați toate drepturile legale aferente CIM-ului cu timp parțial aferent gărzilor suplimentare, atunci în prima zi lucrătoare a lunii iulie 2023 îmi voi depune demisia din acest contract individual de muncă. Demisia poate fi și fără preaviz.

Precizări privind demisia fără preaviz

Demisia din orice CIM poate fi și fără preaviz dacă este îndeplinită condiția prevăzută la art. 81, alin. 8 din Codul Muncii: Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă.

Acest aliniat este aplicabil deoarece în acest moment nu sunt îndeplinite următoarele obligații asumate de angajator prin contractul individual de muncă cu timp parțial pentru gărzile suplimentare normei de bază:

  • Obligația de plată a salariului de bază aferent CIM-ului cu timp parțial pentru gărzile suplimentare la nivelul tarifului orar al salariului de bază. În cazul tuturor CIM-urilor pentru gărzi suplimentare încheiate înainte de luna aprilie 2018 medicii au avut în vedere dreptul lor de a avea același tarif orar al salariului de bază cu cel aferent normei de bază (această înțelegere fiind de notorietate). (Altfel spus, dvs. ați semnat aceste CIM-uri în condițiile în care știați că veți primi pentru activitatea desfășurată în cadrul lor, un salariu de bază calculat la același tarif orar cu cel al normei de bază, excepție făcând anul 2018.) Odată cu încălcarea acestei obligații a angajatorilor avută în vedere de angajați, angajatorii sunt în situația neîndeplinirii unei obligații esențiale asumată prin contractul individual de muncă.
  • Conform prevederilor art. 106 alin. 1: Drepturile salariale se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru. Cu alte cuvinte, CIM-ul cu timp parțial nu poate avea un tarif orar sub nivelul CIM-ului aferente normei de bază.
  • Activitatea medicilor desfășurată în timpul gărzilor suplimentare nu este recunoscută efectiv (de facto) drept timp de muncă, prin faptul că nu este recompensată cu un salariul, ci cu ceea ce este considerat a fi un spor (salariul de bază al acestor CIM-uri are un tratament identic sporurilor). O consecință o constituie faptul că, de facto, medicii care efectuează gărzile suplimentare sunt într-o situație asemănătoare cu cea din prima parte a anului 2016 (gărzile nu erau considerate timp de lucru, ci erau plătite doar cu ceva suplimentar normei de bază), fiind îndreptățiți la acțiuni similare. Legitimitatea nemulțumirii (și implicit a acțiunilor de tipul demisiei) este dată de faptul că această situație încalcă în mod flagrant interpretarea dată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene prevederilor Directivei UE nr. 88/2003.
  • Medicii nu beneficiază de dreptul la concediu plătit si pentru acest CIM, încălcându-se prevederile art. 106 alin. 1 din Codul Muncii.

Semnături pentru GREVĂ ÎN SĂNĂTATE, programul protestelor și revendicările Federației „Solidaritatea Sanitară” din România