Apel către medicii din sectorul public de Sănătate!

După cum suntem siguri că știți deja, Federația „Solidaritatea Sanitară” a inițiat un program de proteste ce include revendicări și acțiuni dedicate exclusiv medicilor.

Cea mai importantă problemă pe care ne-am propus s-o rezolvăm pentru medici în cadrul acestor acțiuni de protest o reprezintă plata gărzilor suplimentare cu tariful orar al normei de bază și raportarea sporurilor de gardă la acest tarif orar. Această revendicare face parte din „pachetul” numit plata corectă a contribuției la asigurarea continuității activității medicale, ele fiind abordate împreună.

Pentru apărarea drepturilor medicilor activăm acum prima fază a protestului numit Demisia medicilor din contractele individuale de muncă aferente gărzilor suplimentare (CIM-urile cu timp parțial, aferente gărzilor suplimentare normei de bază).

Pentru a combina presiunea asupra guvernanților cu răgazul dat lor pentru rezolvarea problemei, în acest moment activăm doar prima fază a acestui protest, respectiv Înștiințarea privind intenția de a demisiona.

Sensul acestei înștiințări este următorul: Dacă nu-mi plătiți activitatea desfășurată în gărzile suplimentare cu tariful orar al normei de bază, nu-mi raportați sporurile de gardă la acest tarif orar și dacă nu-mi acordați toate drepturile legale aferente CIM-ului cu timp parțial aferent gărzilor suplimentare, atunci în prima zi lucrătoare a lunii iulie 2023 îmi voi depune demisia din acest contract individual de muncă.

Ce ar trebui să faceți dvs.?

Să aderați la această acțiune de demisie din CIM-urile aferente gărzilor (de fapt, amenințarea cu demisia, în această etapă),

trecându-vă datele în acest formular și semnându-l.

 

 

  • Va transmite unității sanitare în care vă desfășurați gărzile Înștiințarea privind intenția de a demisiona.
  • Va face același demers și către Ministerul Sănătăț
  • Va face public numele și prenumele dvs., (în calitate de medic care a subscris la această acțiune), funcția, județul și unitatea sanitară, în cadrul unui portal dedicat acestei acț
  • Vom utiliza ca formă de presiune cele precizate în anexa la prezentul mesaj (lăsând însă posibilitatea fiecărui medic să decidă cum va proceda la termenul scadent).

Atenție la detalii!

Pentru a vă proteja de riscurile izolării, mecanismul de trimitere a înștiințării privind intenția de a demisiona către unități și către Ministerul Sănătății va fi pus în funcțiune (și va deveni public) doar după ce (dacă) minim 10% (cel puțin 1190) dintre medicii care efectuează gărzi au semnat pentru acest tip de preaviz. Dacă această condiție minimă nu va fi îndeplinită atunci vom considera că nu există numărul necesar pentru a utilizat în mod eficient acest protest, acțiunile individuale aferente nedevenind publice.

De ce ar trebui să participanți la această acțiune?!

  • Pentru că solicităm (și dvs. cereți prin intermediul nostru) un drept legal al dvs., ce nu vă este acordat. În acest moment mai au salariul de bază la nivelul anului 2018 doar medicii în cadrul CIM-urilor suplimentare, ceea ce constituie o mare nedreptate.
  • Deoarece în discuție nu este doar dreptul actual, ci și cel viitor. Este cunoscută intenția guvernanților de a reduce drepturile salariale aferente acestor CIM-uri în noua lege a salarizării, fapt devenit evident în cadrul negocierilor pe care le-am purtat pe tema proiectului noii legi a salarizării.
  • Din cauză că guvernanții, prin intermediul instanțelor sau în mod direct, intenționează să modifice regimul juridic al activității desfășurată în cadrul CIM-urilor aferente gărzilor suplimentare, anulându-vă libertățile pe care noi cu greu le-am câștigat.

Puteți reține acest exemplu de încercare de modificare a statului juridic al CIM-urilor cu timp parțial, aferente gărzilor suplimentare (ce poate fi găsită în Decizia civilă nr. 287/2023 dată de Curtea de Apel Bacău, Secția I Civilă):

De asemenea, este bine să rețineți că protestele organizate și desfășurate de Federația „Solidaritatea Sanitară” nu sunt doar pentru plata gărzilor la același tarif orar cu cel al contractului individual de bază (…), ci și pentru viitor. Pentru noi este important locul pe care-l va ocupa medicul în noua lege a salarizării. Acum, în dezbaterea și acțiunea publică ce-i are drept țintă pe politicieni, se stabilesc ierarhiile ce vor fi transpuse în legea salarizării. În cazul medicilor este relevantă declarația unui oficial guvernamental, făcută nouă în cadrul unei runde de negocieri: „Nu vă așteptați că vom crește salariile la medici!”. Or, fără implicarea medicilor în acțiunile inițiate de noi toate aceste amenințări riscă să devină realitate.

Vă invităm să vă alăturați protestului inițiat de noi!

 

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România,

Șef Departament Medici,

Dr. Chirculescu Florin

Semnături pentru GREVĂ ÎN SĂNĂTATE, programul protestelor și revendicările Federației „Solidaritatea Sanitară” din România